Jaunās kiberdrošības prasības attiecas arī uz Tevi

Sniedz ar DNS saistītus pakalpojumus? Jaunās kiberdrošības prasības attiecas arī uz Tevi!

Latvijā Saeima 2024.gada 20.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma un Valsts prezidents 4.jūlijā izsludināja jaunu informācijas tehnoloģiju drošības regulējumu – Nacionālās kiberdrošības likums - Latvijas Vēstnesis (vestnesis.lv).

Regulējuma mērķis ir uzlabot būtisku un svarīgu pakalpojumu sniedzēju vispārējo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošību, noturību un reaģēšanas spējas uz kiberdrošības apdraudējumiem.

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. septembrī.

Tāpat drīzumā sagaidāms, ka tiks pieņemta virkne saistītu normatīvo aktu, kas noteiks precīzākas prasības, tai skaitā domēnu vārdu reģistrācijas datubāzei, augstākā līmeņa domēna “.lv” reģistra uzturētājam un domēnu vārdu reģistrācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Ja Tu vai Tavs uzņēmums:

  • piedāvā klientiem reģistrēt domēna vārdus jebkurā augstākā līmeņa domēnā vai
  • nodrošini jebkura augstākā līmeņa domēna darbību, vai
  • sniedz publiski pieejamus rekursīvus domēnu vārdu atrises pakalpojumus interneta galalietotājiem vai autoritatīvus domēnu vārdu atrises pakalpojumus trešo personu lietošanai (tas neattiecas uz saknes nosaukumu serveriem),

tad uz Tevi attieksies jaunās Tīklu un informācijas drošības direktīvas (turpmāk TID2 direktīva), kas plašāku popularitāti ieguvusi ar anglisko saīsinājumu NIS2, prasības, kas šobrīd tiek ieviestas Latvijā.

Ja sniedz pakalpojumus citās ES dalībvalstīs, tad uzmanīgi jāseko līdzi Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajam regulējumam, kas katrā dalībvalstī ieviesīs TID2 direktīvas prasības.

Plašāk par izmaiņām, kas saistītas jaunā kibedrošības likuma ieviešanu, lasiet mūsu BLOG rakstā: Sniedz ar DNS saistītus pakalpojumus? Jaunās kiberdrošības prasības attiecas arī uz Tevi!

Piedalies publiskajā apspriešanā

Normatīvo aktu izstrāde vēl turpinās, tāpēc ikvienam, arī domēna vārdu nozares uzņēmumam, ir iespēja paust savu viedokli un priekšlikumus.

  • 27.jūnijā Eiropas Komisija ir uzsākusi konsultāciju procesu, kas ilgs līdz 25.jūlijam, par NIS2 īstenošanas aktu “Kiberdrošības riska pārvaldības un ziņošanas pienākums digitālajai infrastruktūrai, pakalpojumu sniedzējiem un IKT pakalpojumu vadītājiem”. Izsaki savu viedokli šeit
  • 3.jūlijā Latvijas Tiesību aktu projektu publiskajā portālā publicēti Noteikumi par minimālajām kiberdrošības prasībām (22-TA-3183) un uzsākta to publiskā apspriešana, kas ilgs līdz 17.jūlijam. Noteikumu projekts un informācija par sabiedrības līdzdalību pieejama šeit