Izmaiņas .LV noteikumos

Izmaiņas .LV noteikumos

Mēs augsti vērtējam savu klientu uzticēšanos, tādēļ esam veikuši izmaiņas NIC pakalpojumos un noteikumos, nodrošinot atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – regula) prasībām, ko 2018. gada 25. maijā sāks piemērot visā Eiropas Savienībā.

Tāpat kā līdz šim, Jūs varēsiet:

  • saņemt pakalpojumus, noslēdzot līgumu;
  • piekļūt saviem personas datiem;
  • labot savus personas datus;
  • pieprasīt dzēst savus personas datus.

NIC Privātuma Politika

Līdz ar regulas piemērošanas uzsākšanu, Jūsu tiesības būs nostiprinātas papildinātajā un grozītajā NIC Privātuma Politikā. Lūgums iepazīties ar jauno NIC Privātuma Politiku, kurā ir iekļauta visa informācija par personas datu apstrādi, glabāšanas ilgumu, piekļuvi, saņemšanu un dzēšanu.

NIC WHOIS noteikumi

Būtiskas izmaiņas skar WHOIS pakalpojumu. Turpmāk fizisko personu kontaktinformācija nebūs publiski pieejama. Lai sazinātos ar domēna vārda lietotāju, būs pieejama elektroniska saziņas forma. Augstākā līmeņa domēna .LV reģistrā esošo informāciju, kas nav pieejama publiski, varēs pieprasīt pats datu subjekts vai valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Vairāk informācijas par pakalpojumu lasiet NIC WHOIS noteikumos.

.LV domēna vārdu lietošanas noteikumi

Papildus regulas prasību ieviešanai esam veikuši dažas izmaiņas arī .LV domēna vārdu lietošanas tiesību līguma noteikumos, kas turpmāk precizē: KAS, KĀ un KAD drīkst rīkoties ar domēna vārdu visā tā dzīves ciklā no tā reģistrēšanas brīdim līdz līguma izbeigšanai. Izmaiņas īpaši skar domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanas un līguma izbeigšanas kārtību.
Kā atsevišķs pielikums pie noteikumiem, ir nodalīts Reģistra uzturētāja cenrādis un norēķinu kārtība, kas piemērojams tikai tiešajām reģistrācijām. Aicinām iepazīties ar izmaiņām Domēna vārdu lietošanas noteikumos augstākā līmeņa domēnā .lv.

Grozījumi NIC Privātuma politikā, WHOIS un Domēna vārdu lietošanas noteikumos augstākā līmeņa domēnā .lv stāsies spēkā ar 2018. gada 25. maiju. Noteikumu grozījumi nemaina apmaksāto domēna vārda lietošanas tiesību periodu.

Jautājumu gadījumā, lūdzam, sazinieties ar mums, rakstot uz dns@nic.lv.