Internets kļūst patiesi globāls

Kaut arī internets faktiski aptver visas pasaules valstis, tomēr galvenā pārvaldes organizācija ICANN, kas internetā atbild par augstākā līmeņa domēnu sadales un piešķiršanas organizāciju, juridiski ir bezpeļņas sabiedriskā labuma organizācija, kas reģistrēta ASV Kalifornijas štatā un darbojas pēc šī štata likumiem. ICANN visu laiku strādāja saskaņā ar līgumu starp ICANN un ASV valdību, kas šai organizācijai uzticēja Interneta piešķirto numuru pārvaldes (Internet Assigned Numbers Authority, IANA) funkciju izpildi.

Šī līguma termiņš iztecēja šī gada 30. septembrī un nākamajā dienā tika paziņots, ka līgums netiek pagarināts un rezultātā ICANN kļūst par patstāvīgu organizāciju. Šādu lēmumu nebija viegli panākt: vairākus gadus ASV sabiedrība un likumdevēji diskutēja, vai šāda pāreja nebūs bīstama demokrātiskai interneta funkcionēšanai. Pēdējais izmisīgais mēģinājums bloķēt interneta pārvaldības izmaiņas notika 28. septembrī, kad vairāku štatu ģenerālprokurori iesniedza tiesā prasību apturēt interneta pārvaldības nodošanu ICANN. Tomēr 30. septembrī Teksasas dienvidu tiesu apgabala federālais tiesnesis lēma, ka šī prasība nav apmierināma, un ap pusnakti tika paziņots par ICANN pāreju globālo ieinteresēto pušu ziņā.

Šīs izmaiņas nekādā veidā neskars interneta izmantošanu lietotāju līmenī. Darbs pie jauna pārvaldības modeļa izstrādāšanas turpināsies, lai apmierinātu visu interneta attīstībā iesaistīto pušu intereses un vajadzības. Interneta veidošana nekad nebeigsies.