Domēna vārda atslēgšana ir balstīta uz virkni noteikumu

Domēna vārds ir pēc noteiktiem principiem veidotas un ar punktu atdalītas simbolu virknes, kas reprezentē ciparu formā izteiktu tīkla adresi. Domēna vārdu var izmantot e-pasta adresē, tīmekļa vietnes adresē, tīkla iekārtu adresēs utt.

Neviens negaida, ka sakaru operators dzēsīs telefona numuru tāpēc, ka tā lietotājs melo. Tāpat kā neviens negaida, ka mēs lasīsim e-pasta vēstules un dzēsīsim domēna vārdus tādēļ, ka kāds ir pārsūtījis rupju vai nepatiesu e-pasta vēstuli. Šis pats princips būtu jāattiecina arī uz mājaslapas saturu.

Par domēna vārda reģistrāciju un uzturēšanu tiek slēgts civiltiesisks līgums saskaņā ar Domēna vārdu lietošanas noteikumiem augstākā līmeņa domēnā “.lv” (Noteikumi). Noteikumos ir pateikts, kādai ir jābūt domēna vārda formai (latīņu alfabēta burti, burti ar latviešu diakritiskajām zīmēm) un domēna vārda saturam (piemēram, nedrīkst būt rupjš vārds vai izteiciens), kā arī definētas tehniskās prasības (piemēram, domēna vārds nedrīkst būt garāks par 63 simboliem).

Savukārt tīmekļa vietne ir internetā izvietotu dokumentu kopums, t.i., konkrēts saturs.

NIC nodrošina augstākā līmeņa domēna “.lv” tehnisko un administratīvo uzturēšanu. NIC nav ne tiesīgs, ne kompetents veikt tīmekļa vietnēs publicētās, e-pasta sarakstē pārsūtītās vai tīkla iekārtās saglabātās informācijas izvērtēšanu.

Domēna vārda atslēgšana un dzēšana (domēna vārda reģistrācijas atcelšana) nozīmē, ka pārstāj darboties visi šim domēna vārdam piesaistītie pakalpojumi, piemēram, elektroniskais pasts, visi apakšdomēni, citi domēna vārdam piesaistītie servisi (piemēram, virkne citu domēna vārdu, ja domēna vārds izmantots DNS serverim). Tik būtiskai domēna vārda lietotāja tiesību ierobežošanai ir nepieciešams lēmums, ko pieņem kompetenta iestāde: tiesa vai cita institūcija, kam ar likumu ir noteiktas tiesības izvērtēt lietas apstākļus un pieņemt attiecīgu lēmumu.