Divsimbolu domēnvārdu iztirgošana

Divsimbolu domēnvārdu iztirgošana

Vislielākais jauno vispārējo augstākā līmeņa domēnu (gTLD) īpašnieks Donuts, Inc. 9. septembrī atklāja 207 300 divsimbolu otrā līmeņa domēna vārdu reģistrāciju 92 savos jau strādājošajos jaunajos gTLD. Runa ir par tādu domēna vārdu izveidošanu kā we.insure, we.care, ny.city, pc.world un tamlīdzīgi. Var izmantot ne tikai divu burtu, bet arī burtu un ciparu, kā arī divu ciparu kombinācijas.

Līdz šim jaunajos domēnos divsimbolu otrā līmeņa domēnu reģistrācija nenotika, jo ICANN tikai pagājušā gada decembrī izlēma, ka to atļaus. Izņēmums ir valstu kodi, piemēram, lv.wtf, kurus varēs tirgot, tikai vienojoties ar attiecīgajām valstīm. Donuts patiešām apjautāja nacionālo reģistru turētājus, vai tie neiebilst pret savas valsts koda iekļaušanu Donuts domēnu apakšdomēnos, un sarakstos iekļāva tikai tos, par kuriem attiecīgā valsts atbildēja, ka neiebilst.

Vairumtirdzniecības cena, kādu Donuts prasa no domēnu vārdu reģistratūrām, netiek publicēta. Ir zināma tikai cena, kādu prasa atsevišķas reģistratūras. Tā reģistratūra Go Daddy pirmajā dienā par šādu domēnu prasīja 12 540 dolāru, otrajā – 3 165, trešajā – 1240, ceturtajā – 690, bet no piektās līdz septītajai diena cena ir 190 dolāru. Pēc tam būs jāmaksā tikpat, cik par citiem domēniem. Var likties neticami, bet tiešām bija arī tādi, kas reģistrēja vēlamos domēna vārdus jau pirmajā dienā.