Baltic Domain Days konference 2024. gadā: Nozares tendences, regulējumi un DNS drošība

Baltic Domain Days konference 2024. gadā: Nozares tendences, regulējumi un DNS drošība

No 18. līdz 19. jūnijam Viļņā, Lietuvas galvaspilsētā, interneta pārvaldniecības konferences EuroDIG ietvaros, norisinājās īpaši domēnu industrijai veltītā konference - Baltic Domain Days (BDD). Šī konference pulcēja nozares ekspertus un entuziastus, lai apspriestu aktuālās tēmas un tendences domēnu industrijā, tiesisko regulējumu un DNS (Domēna vārdu sistēmas) nozīmi interneta drošības nodrošināšanā.

BDD konference bija sadalīta trīs galvenajos blokos:

1. DOMĒNU INDUSTRIJAS TENDENCES

Šajā blokā no dažādiem saktupunktiem tika apskatītas tēmas, kas skar domēnu industrijas pašreizējo situāciju un nākotnes perspektīvas:

 • Baltijas domēnu industrija Baltijas valstīs.
 • Domēnu lietošanas tendences un problēmas no reģistratūru skatupunkta.
 • Aptaujas rezultāti: Lietuvas iedzīvotāju domēnu lietošanas paradumi.
 • 2024. gada internacionālo domēna vārdu (IDN) pasaules ziņojuma rezultāti. Domēnu industrijas tendences.

Šajā blokā uzmanība tika pievērsta arī jauno domēnu paplašinājumu tendencēm un to ietekmei uz tradicionālajiem domēniem. Diskusiju laikā tika izcelta arī mobilo lietotņu un sociālo mediju platformu pieaugošā ietekme uz domēnu nozari, kā arī tika analizēti dati par domēnu reģistrācijas skaita izmaiņām pēdējo gadu laikā. Tika arī aplūkoti veidi, kā tehnoloģiskie jauninājumi, piemēram, mākslīgais intelekts un blokķēdes, var ietekmēt domēnu industriju nākotnē.

Katrīna Sataki, .LV reģistra NIC vadītāja, šajā konferences blokā, dalījās ar .LV domēna attīstību Latvijā, kāda ir Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu interese par .LV un citiem domēniem, kuru valstu iedzīvotāji un uzņēmumi ir aktīvākie .LV domēna vārdu reģistrētāji, kā arī piedalījās visaptverošā diskusijā par domēnu industrijas attīstības tendencēm Baltijas reģionā.

Video ieraksti:


2. DOMĒNA VĀRDI UN INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Otrajā blokā tika aplūkots domēnu vārdu regulēšanas tiesiskais ietvars un intelektuālā īpašuma aizsardzība. Diskusiju temati ietvēra:

 • Eiropas Savienības regulējumu ietekme uz domēnu industriju.
 • Domēnu kā intelektuālā īpašuma aizsardzība.
 • Sadarbība starp EURID un EUIPO, lai veicinātu izpratni par preču zīmēm un domēna vārdiem.
 • Strīdi starp domēna vārdiem un intelektuālā īpašuma objektiem.

Papildus galvenajām tēmām, šajā blokā tika padziļināti apspriesta arī globālo regulējumu saskaņošana, lai mazinātu nesaskaņas starp dažādām jurisdikcijām. Eksperti runāja par jauniem tiesiskajiem izaicinājumiem, kas saistīti ar starptautisko sadarbību un datu privātumu.

Šajā tēmas blokā ar nozīmīgu pieredzi dalījās Iveta Skujiņa, .LV reģistra NIC vecākā juriskonsulte, kura stāstīja par situāciju Latvijā saistībā ar domēna vārdu kā intelektuālo īpašumu, dalījās pieredzē ar līdz šim paveikto alternatīvo strīdu risināšanas procedūras ieviešanā Latvijā un piedalījās arī paneļa diskusijā par to.

Video ieraksti:


3. DNS LOMA INTERNETA DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANĀ

Trešajā blokā tika pievērsta uzmanība DNS lomai interneta drošības nodrošināšanā. Diskusiju tēmas ietvēra:

 • DNS drošība.
 • Veiksmes noslēpumi - kāpēc Eiropas ccTLD ir tik zems DNS ļaunprātīgas izmantošanas līmenis?
 • Pilsoņu aizsardzība internetā. Lietuvas pieeja.
 • Desmit gadi DNSSEC Baltijā: vai tas ir ilgs ceļš?
 • DNS loma interneta drošības nodrošināšanā.

Šajā blokā tika padziļināti analizēta DNS drošības paplašinājumu ieviešana un tās praktiskie ieguvumi. Eksperti dalījās ar konkrētiem piemēriem, kā DNSSEC palīdz novērst kiberuzbrukumus un nodrošina datu integritāti. Tika apspriesti arī izaicinājumi, kas saistīti ar DNS ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, un tika izcelti labās prakses piemēri no dažādām valstīm.

Šajā blokā viens no runātājiem bija Ivo Ķutts, .LV reģistra NIC tehnisko risinājumu un produktu attīstības nodaļas vadītājs, informēja par DNSSEC izmantošanu Latvijā, kādēļ šo drošības paplašinājumu izmanto arvien vairāk .LV domēna vārdu lietotāju, kā arī piedalījās sesijā par to, kāda loma ir DNS interneta drošībā.

Video ieraksti: