Baltic Domain Days apkopojums

Baltic Domain Days apkopojums

Par godu Latvijas nacionālā domēna .LV 25 gadu jubilejai no 19. līdz 20. aprīlim Melngalvju Namā, Rīgā noritēja pirmais īpaši Baltijas valstu domēnu nozarei veltītais pasākums - Baltic Domain Days (tulkojumā no angļu valodas “Baltijas Domēnu Dienas”).

Kopā 20 starptautiskas nozares līderi - pārstāvji no .LV, .LT , .EE, .EU, .UA, un .SE reģistriem, reģistratūrām, ICANN, LIKTA, VID, Valsts Policijas un CERT.LV dalījās pieredzē un diskutēja par domēna vārdu atslēgšanu, bloķēšanu, kibernoziegumu un intelektuālā īpašuma tiesību aktualitātēm Baltijas valstīs. Pasākumu apmeklēja un diskusijās iesaistījās vairāk nekā 100 dalībnieki gan no Baltijas, gan citu Eiropas valstu reģistriem, un reģistratūrām un iesaistītām asociācijām.

Konferenci atklāja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa, kura vērsa uzmanību centrālā statistikas biroja apkopotajiem datiem par Latvijas uzņēmumu un lietotāju paradumiem internetā, kā arī lika aizdomāties par domēna vārdu nozīmi mūsdienās.

Baltic Domain Days pirmā diena bija veltīta:

 1. Kaimiņvalstu nacionālo īpatnību, to digitālās attīstības un valsts koda domēnu iepazīšanai. Tika aplūkots arī katras valsts “digitālais patriotisms”. Runājot par tendencēm Baltijas valstu domēnos, tika diskutēts par Baltijas valstu atšķirīgo pieeja starptautisko domēna vārdu (IDN), t.i., tādu domēna vārdu, kuros izmantoti simboli ar diakritiskajām zīmēm, reģistrēšanā un izmantošanā.

  K.Sataki(.LV reģistrs), D.Tamulioniene(.LT reģistrs), H.Sibul(.EE reģistrs)
 2. .EU reģistra pārstāvis atklāja “aizkulises” par to, kā Eiropas komisija Brexit sakarā pieprasa .EU reģistram atslēgt ~320 000 .EU domēna vārdus, kurus ir reģistrējuši briti vai Lielbritānijā reģistrētie uzņēmumi.


  G.Seppia(.EU reģistrs)
 3. Paneļa diskusijā “Should the registries and registrars be responsible for the content on the internet?” (“Vai reģistriem un reģistratūrām, jānes atbildība par interneta saturu?“) tika izskatīti vairāki scenāriji, kad interneta lietotāji vai valsts iestādes vēršas pie reģistriem, reģistratūrām vai mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem ar lūgumu atslēgt domēna vārdu vai aizvērt vietni, jo tajā ir publicēts aizskarošs saturs, bērnu pornogrāfija vai cits pretlikumīgs materiāls. Kur sākas un beidzas mūsu kā reģistru un reģistratūru atbildība? Tika izdiskutēti risinājumi, kā veiksmīgāk veidot sadarbību ar kompetentām iestādēm, kuras spētu likumā noteiktajā kārtībā izskatīt attiecīgos pārkāpumus.


  Moderātors: K.Sataki(.LV reģistrs) Dalībnieki: H.Aaremae(.EE reģistrs), K.Solovjovs(IT eksperts), B.Schilling(ICANN), D.Tamulioniene(.LT reģistrs), P.Kane(Community DNS)
 4. Paneļa diskusijā “Domains and cybercrime: is there a light at athe end of the tunnel?” (“Domēni un kiberdrošība”) tika spriests, kā domēna vārdus padarīt uzbrucējiem nepievilcīgus un vai nākotnē tiks atrasts līdzsvars starp privātumu un drošību. Lietuvas un Igaunijas reģistru pārstāvji dalījās pieredzē ar biežāk sastaptajām situācijām un piemēriem, kad un kā to nacionālais domēns tiek izmantots ļaunprātīgos nolūkos.

  Moderātors: B.Kaškina(CERT.LV) Dalībnieki: T.Mackus(.LT reģistrs), I.Ķutts(.LV reģistrs), M.Neylon(Blacknight), H.Aaremae(.EE reģistrs), M.Brižs(Valsts Policija)

Baltic Domain Days otrā diena bija veltīta:

 1. Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) piemērošanai un izmaiņām, kas regulas prasību ieviešanas procesā veiktas Baltijas valstu domēnu reģistros. Paneļdiskusijas “GDPR:Threat or Menace?” dalībnieki skaidroja, kādas izmaiņas turpmāk skars Latvijas, Lietuvas un Igaunijas domēna vārdu reģistrētājus, reģistratūras un pašus reģistrus.

  Moderātors: G.Seppia(.EU reģistrs) Dalībnieki: T.Võhmar(.LT reģistrs), I.Skujiņa(.LV reģistrs), T.Mackus(.LT reģistrs), K.Ørmen(Larsen Data)
 2. Paneļa diskusijā “Domain name take down and blocking trends in the Baltics”(“Domēna vārdu atslēgšanas un bloķēšanas tendences Baltijas valstīs”) tika pacelts jautājums: vai tiešām domēna vārda atslēgšana un bloķēšana var atrisināt visas problēmas? Tika salīdzinātas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pieejas nodokļu, autortiesību un azartspēļu pārkāpumu apkarošanai. Uzklausot vairāku reģistru, reģistratūru, VID, Azartspēļu inspekcijas, kā arī asociācijas “Par legālu saturu” pārstāvjus, tika diskutēts par sodu samērību un minēti vairāki piemēri, kur domēna vārda atslēgšana vai bloķēšana ir bijusi vienīgais risinājums.

  Moderātors: K.Sataki *Dalībnieki:*K.Solovjovs(IT eksperts),T.Võhmar(.LT reģistrs), T.Mackus(.LT reģistrs), A.Libenzons(VID)
 3. Konferences noslēguma runu sniedza .SE pārstāvis, kurš salīdzināja jaundzimušo Baltic Domain Days konferenci ar Skandināvu valstīs jau pieredzi bagāto Nordic Domain Days, vēršot uzmanību, cik svarīgi ir rīkot šādus tuvāko valstu reģionu konferences un diskutēt par kaimiņiem svarīgām lietām. Tā ir lieliska iespēja satikt domēnu industrijas līderus un klātienē apspriest svarīgos jautājumus.

  L.G.Forsberg(The Internet Foundation in Sweden, IIS)

Jau neformālā gaisotnē un diskusijās, apspriežot Baltic Domain Days nākotnes plānus pašā konferences nobeigumā, .LV reģistrs kopā ar dalībniekiem atzīmēja tā 25 gadus.

Pateicamies visiem, kas bija un ir kopā ar mums!

Sekot līdzi konferences komentāriem un atsauksmēm sociālajos tīklos var izmantojot #BalticDomainDays.