Atskats uz 2023.gadu

Atskats uz 2023.gadu

Šis gads mūsu valsts iedzīvotājiem ir nesis neaizmirstamas un pacilājošas sajūtas, priecājoties par sportistu sasniegumiem, izdzīvojot krāšņus kultūras pasākumus u.c. Tie ļāva mums visiem kā tautai justies vienotākiem, patriotiskākiem un vēl vairāk ticēt saviem spēkiem. Šis gads Latvijai bija svarīgs arī no digitālā aspekta – Latvijas domēnam .LV apritēja 30 gadi – tieši tik ilgi mēs esam neatkarīgi digitālajā telpā un varam nest savas valsts vārdu pasaulē, rūpējoties par tās atpazīstamību.

Noslēdzoties 2023.gadam, .LV domēnā bija reģistrēts 139 981 domēna vārds. Ikkatrs no šiem teju 140 tūkstošiem .LV domēna vārdu stāsta par sevi, savu pakalpojumu, zīmolu gan kibervidē, gan plašajā pasaulē.


TOP 5 NOTIKUMI 2023.GADĀ

 1. Latvijas nacionālajam domēnam .LV apritēja 30 gadi, esam priecīgi un lepni par to, ka mums ir sava neatkarīga valsts un mums ir savs domēns, kurš ik dienu digitālajā vidē atgādina par mūsu valsti!
 2. Godinot šo svarīgo notikumu - .LV 30 gadu jubileju, starptautiskās kiberdrošības konferences “CyberChess 2023” ietvaros mēs organizējām īpašu sesiju Baltijas Domēnu dienas, kas tika veltīta domēna vārdu sistēmas drošību skarto jautājumu izpētei Baltijas reģionā.
 3. Pirmo reizi .LV domēna vēsturē palielinājām maksu par .LV domēna vārda lietošanas tiesībām. Izmaiņas stājās spēkā 2023. gada 1. septembrī.
 4. Pavasarī pirmo reizi rīkojām praktiskas mācības mūsu sadarbības partneriem - .LV Reģistratūru administratoriem.
 5. Rudenī mūsu sadarbības partneriem .LV Reģistratūrām ieviesām iespēju “maksāt par vairākiem gadiem”. Iepriekš tāda iespēja bija tikai tiem .LV domēna vārdu lietotājiem, kuri domēna vārdu bija reģistrējuši tiešajā reģistrācijā pie NIC.DOMĒNA VĀRDU SKAITS

2023.gada laikā kopējais aktīvo domēna vārdu skaits ir pieaudzis par 1,8%, sasniedzot kopējo aktīvo .LV domēna vārdu skaitu - 139 981. 2022.gadā pieaugums bija vien 0,5%.

Lai arī kopumā domēna vārdu skaita ziņā ir redzams pieaugums, tomēr jaunu domēna vārdu reģistrācijas aktivitāte 2023.gadā bija par 1,5% mazāka nekā 2022.gadā. Tiesa, šī negatīvā tendence ir mazāka nekā tā bija 2022.gadā, kad salīdzinājumā ar 2021.gadu jauno .LV domēna vārdu reģistrācija samazinājās par 17,7 %.

Kopā 2023.gadā tika reģistrēti 32 599 jauni .LV domēna vārdi, bet atjaunoti 107 382 .LV domēna vārdi, kas ir par 2,9% vairāk nekā 2022.gadā.

Salīdzinot jauno .LV domēna vārdu reģistrācijas aktivitāti pa mēnešiem, šogad izteikta aktivitāte nav vērojama. Aktīvākie mēneši ir februāris, marts un novembris, tomēr tādas globālas ietekmes konkrētai aktivitātei nav, tik vien kā laikmeta nepārtraukta virzība uz digitalizāciju.

No visiem .LV domēna vārdiem 6960 ir piešķirta 100% atlaide. No tiem daļa reģistrēti valsts un pašvaldības iestādēm, savukārt otra daļa - Latvijā dzīvojošām fiziskām personām (vismaz 18 gadu vecas), kuras var reģistrēt vienu .id.lv domēna vārdu bez maksas.


LATVISKO DOMĒNA VĀRDU SKAITS

Latvisko domēna vārdu popularitātes kāpums pēc statistikas datiem lēnām sarūk, tomēr tas bija sagaidāms pēc 2021.gada laikā piedzīvotā latvisko domēna vārdu skaita 144,4% pieauguma. Šāda tendence, iespējams, vēl saglabāsies vairāku gadu garumā, līdz kopējais šo domēna vārdu skaits sasniegs vienmērīgu kāpuma tendenci. Latvijas uzņēmumi novērtē un paralēli tradicionālajam domēna vārdam joprojām reģistrē arī domēna nosaukumu latviskās versijas, lai aizsargātu savu uzņēmuma vai zīmola nosaukumu un neradītu pārpratumus mārketinga materiālos.

Statistikas dati uz 2023.gada 31.decembri rāda, ka kopumā reģistrēti 2 425 latviski domēna vārdi, kas ir par 3,7% mazāk nekā iepriekšējā 2022.gadā.

Kopš 2004. gada 1. marta .LV domēnā ir iespēja reģistrēt domēna vārdus latviešu valodā, proti, izmantojot burtus ar diakritiskajām zīmēm (ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž) , piemēram, tūdaliņ.lv. 

Atgādinām, ka maksa par latviskā domēna vārda lietošanas tiesībām ir 10,16 EUR/gadā, ieskaitot PVN!


OTRĀ LĪMEŅA DOMĒNA VĀRDU SKAITS

.LV domēnā savu domēna vārdu var reģistrēt ne tikai augstākā līmeņa domēna .LV zonā, bet arī kādā no .LV domēna zonā vēsturiski izveidotiem otrā līmeņa domēniem.

Vislielākā interese ir par .ID.LV domēna vārdiem, kurus var iegūt Latvijā dzīvojošas fiziskas personas (vismaz 18 gadu vecas). 2023.gadā šādu domēna vārdu skaits pieaudzis par 5,7%.

Otrā līmeņa domēnā .EDU.LV domēna vārdus var reģistrēt tikai izglītības iestādes, kuras to labprāt arī dara.

Maksa par domēna vārdu otrā līmeņa domēnā (.LV zonā) ir tāda pati kā par tradicionālo domēna vārdu, izņemot .ID.LV.

Otrā līmeņa domēnu .GOV.LV uztur un administrē VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, savukārt .MIL.LV - Nacionālo bruņoto spēku štābs.


CITU VALSTU INTERESE PAR .LV DOMĒNA VĀRDIEM

2023.gadā Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju reģistrēto .LV domēna vārdu skaits ir palielinājies par 1,1%.

Kopumā no visiem .LV domēna vārdiem Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji ir reģistrējuši 75,2%. Pārējie 24,8% ir reģistrēti citu valstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Līdzīgi kā iepriekšējos divos gados, Latvijas patērētājus tiešsaistē aktīvi uzrunā Lietuvas uzņēmēji un iedzīvotāji, kuri ir reģistrējuši 3% no visiem .LV domēna vārdiem. Taču īpaši jāizceļ Igaunijas, Polijas un Bulgārijas uzņēmēji, kuru jauno reģistrēto domēna vārdu skaits ar katru gadu aug. Bulgārija šogad ir ierindojusies TOP 10, apsteidzot Nīderlandi un no TOP 10 izstumjot Krieviju.


.LV DOMĒNA VĀRDU SADALĪJUMS PĒC LATVIJAS TERITORIĀLĀS PIEDERĪBAS

Latvijā digitāli visaktīvākie .LV domēna vārdu reģistrētāji ir rīdzinieki, kuri kopā ir reģistrējuši 60 554 .LV domēna vārdus. Ņemot vērā Rīgas iedzīvotāju un reģistrēto uzņēmumu skaitu, tas nav liels pārsteigums, taču interesanti ir apskatīt arī pārējo novadu un reģionu aktivitāti.


.LV DOMĒNA VĀRDU VECUMS

Domēna vārdu vidējais vecums ir ļoti dažāds un atkarīgs no to pielietojuma. Ja skatāmies uz .LV vārdiem, tad .LV domēna vārdu lietotāji ir uzticīgi un reiz izvēlētu domēna vārdu tik ātri vien nepamet. Priecē, ka mūsu sarakstos ir arī domēna vārdi, kuri dzīvo mums līdzi un ir sasnieguši 30 gadu vecumu.


LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU UN UZŅĒMĒJU IECIENĪTĀKIE DOMĒNI

Eiropas nacionālo augstākā līmeņa domēnu reģistru padomes (CENTR) apkopotie dati norāda, ka no visām Baltijas valstīm Latvijas uzņēmēji un iedzīvotāji ir viskūtrākie interneta adrešu reģistrētāji. Lai gan, līdzīgi kā .LV domēnā, arī globālā mērogā Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju kopējais reģistrēto interneta adrešu skaits pagājušajā gadā ir palielinājies par 3,3%, tomēr kopā esam reģistrējuši vien 187 063 domēna vārdus. Savukārt Lietuvas iedzīvotāji un uzņēmēji ir reģistrējuši 336 979, bet Igaunijas – 279 332 domēna vārdus.

Izvēles iespējas mūsdienās ir plašas. Jebkurš jaunas mājaslapas veidotājs var izvēlēties tās nosaukumu reģistrēt kādā no 1500 paplašinājumiem jeb augstākā līmeņa domēniem (sarakstu ar visiem pieejamajiem paplašinājumiem var apskatīt - https://www.iana.org/domains/root/db).

Salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm Latvijai digitālās attīstības iespējas vēl ir ļoti plašas.

Latvijas uzņēmēji un iedzīvotāji, kaut arī ir kūtri domēna vārdu reģistrētāji, tomēr ir patrioti un priekšroku dod .LV, zemāku prioritāti atvēlot .COM, .EU un citiem domēniem.

Ja skatāmies detalizētāk, tad interesanti, ka TOP 10 valstu rindā nav tādu tuvo kaimiņvalstu kā Somija, Zviedrija vai Norvēģija, kuri savu uzņēmējdarbību pietiekami plaši piekopj Latvijā.

Jaunie vispārējās nozīmes domēni Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju vidū nav īpaši izplatīti. Kā liecina CENTR apkopotā statistika, tie ir vien 2,2% no visiem Latvijas reģistrētājiem domēna vārdiem. Interesanti, ka Latvijā vides reklāmās bieži manītais .travel, kuru izmanto pasažieru pārvadājumu un ceļojumu uzņēmumi, nemaz nav pats izplatītākais. Šis domēns ieņem Latvijas statistikā 29.vietu ar reģistrētiem 30 domēna vārdiem.


.LV DOMĒNA VĀRDU LIETOTĀJI

.LV domēna vārdu var reģistrēt gan juridiskas personas, gan fiziskas personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.

Domēna vārdu lietošanas tiesību turētāju (lietotāju) kopskaits 2023. gadā ir pieaudzis par 1,9%. Pagājušajā gadā pieaugums bija vien 1%. Vidējais vienam lietotājam reģistrēto vārdu skaits joprojām ir 1,6. No visiem lietotājiem 73,8% ir no Latvijas, proti, ir Latvijā dzīvojošas fiziskas personas vai reģistrēti uzņēmumi.

Joprojām attiecība starp juridiskajām un fiziskajām personām, kam reģistrēti .LV domēna vārdi, ir praktiski nemainīga - teju 60% no visiem domēna vārdiem tiek reģistrēti juridiskām personām, savukārt 40% - fiziskām.

Ja skatāmies uz lietotāju vecumu, tad jāsecina, ka domēna vārdi noveco līdz ar to lietotājiem.


NIC SADARBĪBAS PARTNERI - .LV REĢISTRATŪRAS

Klienti .LV domēna vārdus var reģistrēt pa tiešo pie NIC (www.nic.lv) vai arī pie mūsu sadarbības partneriem .LV Reģistratūrām, kas palīdzēs ne tikai reģistrēt vēlamo domēna vārdu, bet arī sniegs atbalstu tā uzturēšanā un citos ar tā izmantošanu saistītos jautājumos.

.LV reģistrs NIC ir noslēdzis sadarbības līgumus ar 164 reģistratūrām no 25 valstīm un tās pārvalda kopumā 39,3% no visiem .LV domēna vārdiem. Reģistratūru pārvaldībā esošo .LV domēna vārdu skaits 2023.gada laikā ir pieaudzis par 2,8%, sasniedzot 55 008.


TOP 10 LIELĀKĀS .LV REĢISTRATŪRAS:

 1. NANO (Latvija)
 2. SigmaNet (Latvija)
 3. Hosting Concepts (Nīderlande)
 4. CSC Corporate Domains (ASV)
 5. Area IT (Latvija)
 6. Interneto Vizija UAB (Lietuva)
 7. Zone Media (Igaunija)
 8. Mozello (Latvija)
 9. EuroDNS (Luksemburga)
 10. Key-Systems (Vācija)


.LV DOMĒNA VĀRDU DROŠĪBA

DNS DROŠĪBAS PAPLAŠINĀJUMA (DNSSEC) LIETOJUMS

Ņemot vērā pieaugošo kiberuzbrukumu skaitu un ģeopolitisko saspīlējumu, joprojām pieaug lietotāju interese par DNS drošību.

Par to liecina arī statistikas dati 2023.gadā - ar DNSSEC parakstīto domēna vārdu skaits ir audzis par 11,1%.

DNSSEC (Domain Name System Security Extension) ir domēna vārdu sistēmas drošības paplašinājums, kas ir izveidots, lai aizsargātu interneta lietotājus no viltotiem DNS datiem. DNSSEC nodrošina DNS datu autentifikāciju un ļauj pārliecināties, ka DNS atbildes saturs nav mainīts.

.LV zona ir parakstīta ar DNSSEC jau vairāk nekā 10 gadus, t.i., kopš 2012.gada. Visstraujāk DNSSEC pielietojums auga 2020.gadā, taču arī 2022.gada notikumi ir veicinājuši uzņēmējus rūpēties par savu digitālo drošību, parakstot savu mājaslapas nosaukumu ar DNSSEC.

Lielāko daļu DNSSEC parakstīto domēna vārdu uztur mūsu sadarbības partneri .LV Reģistratūras. Tomēr 546 .LV domēna vārdiem DNSSEC atbalstu nodrošina paši lietotāji.

Ar katru gadu pieaug to .LV Reģistratūru skaits, kuras saviem klientiem piedāvā DNSSEC atbalstu. Šobrīd DNSSEC nodrošina jau 52 .LV Reģistratūras (sakārtotas pēc DNSSEC parakstīto domēna vārdu skaita): SigmaNet, Nano IT, Area IT, Zone Media LLC, European Domain Registry OÜ,NETIM, AB SOFTWARE, ITEMS, Gandi SAS, IT Līderis, Hosting Concepts bv, Eurodns S.A, DM Plus, VIAKOM, Standart AG, BB Online, Scandinavian World, MEDIA PARTNERS, Key-Systems GmbH, SERVISNET, FIXCMS, Dynadot LLC, CSC Corporate Domains, NetPro SIA, BPtech.pl, RP Data, Tet, Lapu Lapa, OVH, SAS, NAMESHIELD, Ascio Technologies Inc., VITC, Ports Group AB, Nom-IQ Ltd, INWX GmbH & Co. KG, Baltnetos komunikacijos UAB, X8, NameWeb, 1API, Global Village GmbH, ATVIRTUAL.NET, Deutsche Telekom AG, Safenames Ltd, WEB SOLUTIONS, AB NameISP, ingenit GmbH, Interneto vizija UAB, MarkMonitor Inc..


KIBERINCIDENTOS CIETUŠIE .LV DOMĒNA VĀRDI

CERT.LV (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novērošanas institūcija) statistikas dati (https://cert.lv/lv/par-mums/parskati) liecina, ka Latvijā kopumā uzbrukumu intensitāte Latvijas kibertelpai un apdraudēto IP adrešu skaits arvien pieaug. Tomēr patīkamā ziņa ir tāda, ka resursi ar .LV domēna vārdu, kā liecina publiski pieejamā informācija resursā http://www.zone-h.org/archive par uzlauztajām mājaslapām un serveriem, kur izmantoti .LV domēna vārdi, samazinās. Pagājušā gada laikā šajā resursā fiksēti vien 29 .LV domēna vārdi.


DNS UGUNSMŪRIS

.LV reģistra uzturētājs kopā ar CERT.LV (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novērošanas institūcija) uztur aktīvās aizsardzības rīku DNS ugunsmūri.

DNS ugunsmūris bez maksas ir pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam un organizācijai. Tā mērķis ir pasargāt lietotājus no kiberapdraudējumiem, piemēram, viltus banku lapām, krāpnieciskas tirdzniecības platformām, vīrusus izplatošām vietnēm.

Ik dienu DNS ugunsmūris tiek papildināts ar krāpnieciskām saitēm, ko iesūtījuši kiberdrošības speciālisti, iedzīvotāji un identificējusi CERT.LV komanda.

Kā liecina CERT.LV 2023.gada darbības pārskati, 2023.gada laikā lietotāji tika pasargāti 642 448 reizes.

Plašāk par DNS ugunsmūri un tā iestatīšanas pamācībām var izlasīt mūsu blog rakstā DNS ugunsmūris.


LATVIJAS KOMPETENTO IESTĀŽU LĒMUMI UN PIEPRASĪJUMI

LĒMUMI PAR DOMĒNA VĀRDA ATSLĒGŠANU

Latvijā ir vairākas iestādes, kas veicina uzticamas un drošas interneta vides uzturēšanu un kam Latvijas normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības pieņemt lēmumus, kas attiecas uz interneta resursu ierobežošanu, ja resursa saturs vai rīcība neatbilst normatīvo aktu prasībām:

Savukārt .LV domēnu reģistra uzturētājam (NIC) normatīvajos aktos ir noteikts pienākums, saņemot šo valsts kompetento iestāžu pieprasījumus, izpildīt to lēmumu, piemēram, uzlikt domēna vārdam aizliegumu mainīt lietotāju, atslēgt domēna vārda tehniskos ierakstus vai pat to dzēst.

2023.gadā tika saņemti 55 valsts kompetento iestāžu lēmumi par 57 .LV domēna vārdu atslēgšanu un 12 lēmumi par domēna vārdu atjaunošanu.

No 55 lēmumiem par atslēgšanu 6 gadījumos lēmums nebija izpildāms tiesisku apstākļu dēļ. 1 gadījumā domēna vārda lietotājs pārkāpumu bija savlaicīgi novērsis, un domēna vārda atslēgšana netika veikta, bet 8 gadījumos pārkāpums novērsts pēc domēna vārda atslēgšanas, kā rezultātā domēna vārda darbība tika atjaunota. 2 gadījumos atjaunota darbība 2022. gadā atslēgtam domēna vārdam, jo pārkāpumi novērsti 2023. gadā, un 1 gadījumā lēmumu par atjaunošanu nebija iespējams izpildīt tiesisko apstākļu izmaiņu dēļ.

(1) Likuma par nodokļiem un nodevām 34.prim panta (5), (6) un (6) 7.punkts
(2) Likuma par nodokļiem un nodevām 34.prim 4.panta (1), (6) un (3).

2023.gadā tika saņemti 6 Valsts ieņēmumu dienesta lēmumi par .LV domēna vārdu lietošanas tiesību nodošanas aizliegumu un 1 lēmums par iepriekš uzlikta lēmuma atcelšanu Likuma par nodokļiem un nodevām 34. 5 prim panta piektā daļa).


INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMI

2023.gadā NIC saņēmis 53 pieprasījumus no dažādām valsts kompetentajām iestādēm, advokātiem un patentpilnvarotajiem par 64 domēna vārdiem.

Valsts kompetentajām iestādēm izsniegta informācija uz 45 pieprasījumiem par 56 domēna vārdiem. 1 gadījumā informācija tika pieprasīta par .com domēna vārdiem, par kuriem NIC nav informācijas. Un 1 gadījumā informācija pieprasīta par e-pasta adresi, par kuru NIC arī nav informācijas.

Advokātiem un patentpilnvarotajiem izsniegta informācija uz 4 pieprasījumiem, no kuriem 2 gadījumos tika pieprasīta teorētiska informācija. 4 gadījumos ir atteikta informācijas izsniegšana nepietiekama tiesiskā pamatojuma dēļ.


Maksātnespējas administratoru informācijas pieprasījumi

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 27.pantu maksātnespējas administratoram (turpmāk – MNA) ir tiesības pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, tajā skaitā arī no NIC, to rīcībā esošo juridiskas vai fiziskas personas maksātnespējas procesā nepieciešamo informāciju par parādnieku un tā pārstāvjiem.

2023.gadā saņemti kopumā 286 pieprasījumi (par 4 pieprasījumiem vairāk nekā 2022.gadā) sniegt informāciju, vai personai, kurai noteikts maksātnespējīgā statuss, ir vai kādreiz ir bijuši reģistrēti .LV domēna vārdi. No visiem saņemtajiem pieprasījumiem vien 16,4% personu ir vai kādreiz ir bijis .LV domēna vārds.

Taču, ņemot vērā, ka pasaulē ir vairāk nekā 1500 dažādu augstākā līmeņa domēnu un .LV domēns ir tikai viens no tiem, kurā personas reģistrē domēna vārdus, iespējams, ka personai domēna vārds reģistrēts kādā citā augstākā līmeņa domēnā.