Aicina apspriest jaunos priekšlikumus par IANA nākotni

Aicina apspriest jaunos priekšlikumus par IANA nākotni

Interneta piešķirto numuru pārvaldes (Internet Assigned Numbers Authority) (IANA) vadības reorganizācijas grupa beidzot ir nodevusi atklātībai tās izstrādātos priekšlikumus par IANA pārvaldības modeļa maiņu, un interneta sabiedrība no 1.augusta līdz 8.septembrim tiek aicināta komentēt šos priekšlikumus. Ar šiem priekšlikumiem var iepazīties un komentārus (tie nav anonīmi) iesniegt šeit.

IANA pārvalda visu DNS sistēmu. Tā administrē datus gan vispārējo augstākā līmeņa domēnu (gTLD), gan valsts kodu domēnu (ccTLD) saknes serveros, kurus uztur organizācijas, kas ir noslēgušas līgumus par attiecīgā reģistra uzturēšanu. Tā ir ICANN sastāvā, kura juridiski ir Kalifornijas štatā reģistrēta bezpeļņas sabiedriskā labuma organizācija un darbojas pēc šī štata likumiem. ICANN ir līgums par Interneta un IANA pārvaldību ar ASV Nacionālā telekomunikāciju un informācijas administrāciju (NTIA), kura savukārt ir ASV Tirdzniecības ministrijas (Department of Commerce) apakšvienība, tātad faktiski Internetu pārvalda ASV.

Jau ilgu laiku norit darbs pie ICANN un IANA pārvaldības pārejas no ASV uz starptautisku līmeni. Šī darba rezultātā arī ir radušies apspriežamie priekšlikumi. Plānotā pāreja, protams, nedrīkst nojaukt interneta DNS sistēmas tehnisko funkcionēšanu. Tāpēc izstrādātie pārejas priekšlikumi skar tikai organizatoriskas pārmaiņas. Piemēram, tiek piedāvāts izveidot jaunu organizāciju – Pēcpārejas IANA (Post-Transition IANA), kura būtu ICANN filiāle un slēgtu līgumus ar ICANN par IANA funkciju veikšanu. Uzraudzībai tiktu radīta Klientu pastāvīgā komiteja (Customer Standing Committee) un izveidots IANA funkciju analīzes process ar ieinteresēto pušu pārstāvjiem, kuri regulāri izstrādātu pārskatus par IANA darbību.