55. ICANN konference

Kārtējā 55. ICANN konference no 5. līdz 10.martam norisinājās Marakešā, Marokā. Pēc ilgas un mokošas apspriešanas darba grupās, ICANN struktūrās un interneta sabiedrībā, šajā konferencē tika gandrīz vienbalsīgi apstiprināti ICANN pārskatatbildības uzlabošanas priekšlikumi. Tie kopā ar IANA pārvaldības pārveidošanas priekšlikumiem tika iesniegti ICANN valdei, kas tos nodeva tālāk ASV valdībai izskatīšanai. Interneta sabiedrība jau uzsākusi darbu pie tā, lai šos priekšlikumus realizētu dzīvē.

ICANN struktūra ccNSO, kas organizē sadarbību starp valstu koda augstākā līmeņa domēnu uzturētājiem, pārvēlēja padomes priekšsēdētāju. Par to kļuva Latvijas pārstāve, domēna .lv reģistra uzturētāja NIC vadītāja Katrīna Sataki. Sākot no 2014. gada ICANN 49.konferences Singapūrā viņa darbojās kā priekšsēdētāja vietniece. K.Sataki ir ievēlēta šajā padomē no Eiropas reģiona.